lek. wet. Zbigniew Gnus

właściciel przychodni, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Lekarz z wieloletnim doświadczeniem. Główne zainteresowania zawodowe to diagnostyka obrazowa i choroby wewnętrzne małych zwierząt. Słuchacz studium specjalizacyjnego z zakresu Radiologii Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Zapraszamy do kontaktu.