TTA

TTA co oznacza?

TTA to angielski skrót od: tibial tuberosity advancement. W ten sposób określa się technikę operacyjną, podczas której przemieszcza się do przodu fragment kości piszczelowej - guzowatością piszczeli.
TTA Rapid to metoda, która jest najnowszą modyfikacją klasycznej TTA. Pierwsze zabiegi metodą TTA Rapid wykonano w 2011 roku.

Czyli na czym polega idea TTA?

Przemieszczając dogłowowo (do przodu) guzowatość kości piszczelowej, zmienia się kąt między więzadłem rzepki, które jest przyczepione do tej guzowatości, a powierzchnią stawową kości piszczelowej. Tym samym więzadło rzepki ustawia się prostopadle do siły ścinającej w stawie kolanowym. Prowadzi to do eliminacji tej siły, pojawiającej się w momencie obarczenia kończyny.

Co to jest więzadło krzyżowe przednie stawu kolanowego?

Więzadło krzyżowe przednie znajduje się wewnątrz stawu, łącząc kość udową z kością piszczelową stabilizuje go.

Kiedy dochodzi do przerwania ciągłości więzadła krzyżowego?

Do rozerwania więzadła dojdzie wtedy gdy na staw kolanowy zadziała zbyt duża siła. Wszystko zależy od kondycji więzadła krzyżowego. Jeśli będzie ono osłabione przez zmiany degeneracyjne, to ulegnie uszkodzeniu nawet przy stosunkowo małej sile. W skrajnych sytuacjach do urazu może dojść nawet w czasie zwykłej aktywności zwierzęcia. Teorię o chorobie więzadła potwierdzają obserwacje. 2-3 lata po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego problem powraca w przeciwległej kończynie miednicznej. Tą prawidłowość obserwuje się u około 25% psów.


3.

Jakich zwierząt ten problem dotyczy?

Brak jest zdecydowanych predyspozycji rasowych. Częściej uraz więzadła krzyżowego przedniego obserwuje się u osobników ras, których tylne kończyny są mocno wyprostowane. Częściej chorują zwierzęta aktywne, pracujące, sportowe. Jednak spokojny tryb życia, szczególnie jeśli towarzyszy mu nadwaga lub otyłość, wcale nie jest gwarantem zdrowia.

W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do zerwania więzadła krzyżowego?

Im bardziej intensywny wysiłek tym większe ryzyko urazu. Często dochodzi do urazu w czasie skoków, intensywnego przyspieszania – początek spaceru, moment odpięcia smyczy. Wtedy siły działające na stawy kończyn tylnych są bardzo duże. Ponadto, do zerwania więzadła krzyżowego może dojść w momencie uwięźnięcia kończyny np.: między deskami pomostu, ławki, czy elementami ogrodzenia. Te przypadki nie należą do rzadkości.

 

 

 

 

 

Jak objawia się zerwanie więzadła krzyżowego?

Najczęściej nagłą i silną kulawizną wraz z ostrym bólem. Bardzo często zwierzęta poruszają się jedynie na trzech kończynach. Czasem lekko podpierają się obolałą kończyną. Z upływem dni kulawizna praktycznie nie słabnie.
Wprawna ręka wyczuje umiarkowaną opuchliznę stawu kolanowego i jego podwyższoną ciepłotę. Objawy będą silniej wyrażone jeśli w efekcie przerwania ciągłości więzadła krzyżowego przedniego dojdzie do powikłania w postaci rozerwania łąkotki przyśrodkowej.

W jaki sposób rozpoznaje się zerwanie więzadła krzyżowego przedniego?

Po przeprowadzonym wywiadzie i oględzinach zwierzęcia w spoczynku i w ruchu, wykonuje się badanie ortopedyczne obu kończyn miednicznych psa. Aby wyczuć delikatne zmiany w ruchomości stawu pies musi być wprowadzony w płytki sen farmakologiczny. Zniesienie napięcia mięśni kończyn w dużym stopniu ułatwia badanie manualne, umożliwia także wykonanie precyzyjnych zdjęć RTG stawów kolanowych, potrzebnych do oceny zmian patologicznych w stawie. Rozpoznanie stawia się na podstawie dodatniego wyniku testu szufladowego i testu kompresyjnego wykazujących luźność stawu.

 

Czy można poczekać z wykonaniem zabiegu?

Jest to niewskazane, gdyż wraz z upływem czasu rośnie ryzyko uszkodzenia łąkotki. Do czasu terminu operacji pacjent musi mieć ograniczony ruch.

Dlaczego TTA Rapid?

To najnowsza metoda operacyjna, modyfikacja skutecznej, klasycznej TTA.  Opracowanie metody TTA Rapid to owoc poszukiwań wielu pokoleń chirurgów weterynaryjnych i dowód na to, że starsze metody nie sprostały oczekiwaniom. W przeciwieństwie do nich TTA Rapid doskonale sprawdza się u ras psów powyżej 15 kg oraz u zwierząt aktywnych i pracujących.
Ponadto, jest to metoda oferująca wysoką skuteczność przy mniejszej ingerencji porównaniu do klasycznej TTA, a w szczególności do urazowej TPLO.

Czym różni się TTA Rapid od klasycznej TTA lub TPLO?

Metoda TTA Rapid pozwala osiągnąć wysoką skuteczność przy mniejszym uszkodzeniu tkanek miękkich i kości. Wykonuje się mniejszy dostęp do operowanej okolicy. Procedura chirurgiczna stała się krótsza i mniej traumatyczna.
Wszczepiane elementy są z tytanu. To obecnie najbardziej pożądany materiał, z któego wykonuje się implanty ortopedyczne. Tytanowe wszczepy są lekkie, wytrzymałe, a przede wszystkim w porównaniu z innymi metalicznymi biomateriałami najbardziej biozgodne.

W efekcie metoda TTA-Rapid pozostając wysoce skuteczną, jest mniej obciążająca dla zwierzęcia. Zmniejsza się ilość możliwych powikłań.


Zapraszamy. Przychodnia weterynaryjna Grodzisk Wlkp., Rakoniewicka 24.